top of page

PROGRAME

FINANTAREA PARTIDELOR POLITICE
ÎN FUNCTIE DE PONDEREA FEMEILOR ALESE PE LISTE

 Asociația ”Women for a Better Society” a lansat un apel public de susținere a unei inițiative de modificare a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât partidele politice să primească fonduri publice în funcție de numărul femeilor alese pe listele parlamentare și ale alegerilor locale. 

În cadrul conferinței ”Femei în politică, pentru o societate mai bună”, Ana Maria Pătru, fondatoarea Asociației, a prezentat textul propunerii legislative, incluzând și expunerea de motive, ce pot fi însușite oricând și de orice parlamentar, indiferent de doctrina pe care o reprezintă, sau de Guvernul României și introduse în procesul de legiferare.

 

Ana Maria Pătru, din poziția sa de fost președinte al Autorității Electorale Permanente și vicepreședinte al Asociației Mondiale a Organismelor Electorale, a explicat că o astfel de modificare legislativă este aplicabilă imediat ce va fi promulgată fără să genereze un risc de neconstituționalitate. Femeile vor trebui să fie incluse într-o anumită pondere pe listele electorale, iar această inițiativă nu vine sub nicio formă în contradicție cu legea fundamentală a statului.

           

Constituția nu conține nicio prevedere referitoare la subvenționarea cu bani publici a activității partidelor politice. În schimb, poate exista un risc de neconstituționalitate, tocmai prin introducerea unor cote de gen la întocmirea listelor electorale, caz în care nerespectarea cotelor poate duce la respingerea întregii liste, ceee ce poate să priveze anumiți cetățeni de dreptul fundamental de a fi aleși, a spus Ana Maria Pătru.

”Prin Constituția României, la articolul 16, alineatul (3), statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea funcțiilor și demnităților publice. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, prevede că partidele politice trebuie să asigure reprezentarea echitabilă și echilibrată a femeilor și bărbaților, la toate nivelurile decizionale și au obligația să prevadă în regulamentele interne acțiuni pozitive în favoarea sexului subreprezentat. Egalitatea între femei și bărbați reprezintă și un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene, urmarită prin Tratatul de la Lisabona, Directiva tratamentului egal, Declarația universală a drepturilor omului, Convenția privind drepturile politice ale femeilor sau Strategia cadru împotriva discriminării și a oportunităților egale”, a declarat Ana Maria Pătru. 

Fondatoarea Asociației ”Women for a Better Society” a propus ca subvenția anuală acordată partidelor politice de la bugetul de stat să fie integrală numai dacă listele de candidați conțin în număr egal femei și bărbați pe locurile eligibile, astfel:

  • Subvenția anuală de la bugetul de stat pentru partidele politice este primită integral de acestea, dacă procentul de aleși ai formațiunii politice la alegerile locale respectiv la alegerile parlamentare naționale, este egal între bărbații și femeile alese în Parlament, respectiv consilii locale

  • În situația în care partidul politic nu este în situația de egalitate de gen între aleșii pe liste, valoarea subvenției anuale de la bugetul de stat va fi diminuată cu un procent egal cu numărul întreg reprezentând diferența dintre procentul de aleși bărbați și procentul de alese feme

 

Ana Maria Pătru a adăugat că reprezentanții partidelor politice nu trebuie să interpreteze condiționarea finanțării de numărul femeilor alese pe listele lor ca pe o constrângere, ci ca pe o oportunitate de schimbare a culturii politice românești. Indexul european pentru egalitatea de gen, ediția din 2022, care măsoară cotele de gen din anul precedent, arată că România ocupă penultimul loc în topul european, după noi fiind Grecia. La nivel mondial țara noastră ocupă locul 124 cu doar 18.24% femei alese în Parlament.

Propunerea Asociației ”Women for a Better Society” vizează ciclul electoral din 2029 și a fost deosebit de bine primită de către participantele la conferința ”Femei în politică, pentru o societate mai bună”, care a fost organizată de Asociație alături de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, din Senatul României. Au fost prezente mai multe femei parlamentar, de la partide politice diferite și cu funcții de conducere în comisiile parlamentare care și-au arătat susținerea pentru o astfel de inițiativă.

Asociația ”Women for a Better Society” se dedică promovării drepturilor și bunăstării femeilor, fără a fi exclusivă ori exclusivistă, obiectivul său principal fiind conștientizarea puterii femeilor.

"Femei in politica, pentru o societate mai buna", un eveniment Women for a Better Society si Comisia pentru egalitate de șanse a Senatului României

25 martie 2024,orele 09.30, Sala Avram Iancu, Senat
Intrarea A1, Calea 13 Septembrie 1-3

Scopul acestei dezbateri constă în identificarea unor soluții și direcții prioritare pentru îmbunatățirea asigurării egalității de șanse în toate domeniile și în abordarea unor teme actuale privind egalitatea de sanse în Romania, dar și în context european. 

Astfel, vom aborda teme precum:

- Reprezentativitatea Echitabilă: Puterea Politică a Femeilor. Discuții despre importanța reprezentării echitabile a femeilor în politică. Strategii pentru promovarea și susținerea femeilor în poziții de putere în administratia publică națională si locală. Lansarea/start-ul Academiei “Women For a Better Society”, de mentorat a tinerelor femei pentru o cariera in administratia publica nationala si locala. 

– Dinamica în timp a participării femeilor la masa politică, perioada 1990 – 2024. Evidențierea momentelor cheie și a schimbărilor semnificative în privința drepturilor politice ale femeilor. Comparația datelor istorice cu statisticile actuale pentru a evidenția progresele și provocările femeilor la masa politică.

– Lansare inițiative legislative în Parlamentul României. Prezentarea de propuneri concrete de modificare a actelor normative, în vigoare, pentru a promova reprezentativitatea femeilor în Parlamentul României. 

– Prezentarea principalelor aspecte ale legislației europene referitoare la reprezentarea femeilor în administrația publică națională și locală. Evidențierea unor exemple de bune practici și direcții recomandate pentru îmbunătățirea reprezentării femeilor în Parlamentul României.

 

Vor fi formulate, prin intervenția participanților, noi propuneri menite să asigure implementarea actelor normative în vigoare, crearea mecanismelor unui control mai eficient al asigurării egalității de șanse.

 În vederea unor eventuale observații și propuneri privind completarea si modificarea legislaţiei româneşti referitoare la egalitatea de şanse şi, datorită faptului că sala este disponibilă pentru un timp limitat,  vă rugăm să ne transmiteţi,  pentru a fi inclus în mapa evenimentului, un punct de vedere oficial (maxim 2 pagini A4) conținând deficienţele/ minusurile identificate în legislaţia actuală, precum şi soluțiile propuse de instituţia pe care o reprezentaţi, privind îmbunătăţirea reglementărilor în acest domeniu.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai Parlamentului și Guvernului, asociaţii şi fundaţii în domeniu, keyopinion liders, mass media,  etc.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina web a Senatului – http://www.senat.ro

 

Cu aleasă consideraţie,

Președinte,    

Remus Eugen NEGOI              

Președintă                                          

Ana Maria Pătru

Unknown-8.jpeg

BE STRONG!

Campania BE STRONG! este o inițiativă de conștientizare susținută de Asociația Women For A Better Society, cu un scop ambițios de a schimba mentalitățile, în primul rând al tinerelor femei, în ceea ce privește percepția despre ele însele, rolul și locul lor în societate. Suntem hotărâte să încurajăm femeile să-și recunoască competențele și importanța în societate.

 

Principiul nostru de bază este că dacă femeile își schimbă percepția asupra lor, atunci și restul societății va face același lucru. Ne concentrăm pe educația non formală a femeilor tinere cu privire la drepturile și rolurile lor în societate.

 

În cadrul acestei campanii, ne propunem să:

01

Dezvoltăm programe de mentorat pentru femeile tinere, oferindu-le exemple de succes și îndrumare personală în carierele lor.

03

Ne concentrăm pe importanța impactului pe care implicarea în politică al femeilor îl poate avea în comunitate. Prin legi, bugete și politici adecvate, femeile pot contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru toți.

02

Organizăm conferințe, seminarii și evenimente care să aducă împreună femei puternice și inspiratoare pentru a împărtăși povestile lor de succes și pentru a motiva și educa participantele.

04

Sa ajutam femeile sa-si exprime deschis opiniile deoarece acestea au perspective valoroase și pot aduce soluții inovatoare la problemele societății. Participarea lor în procesul decizional poate îmbunătăți calitatea acestor decizii.

05

06

Dezvoltăm programe de conștientizare privind sănătatea femeilor, oferind informații despre prevenirea bolilor, nutriție și bunăstare emoțională.

07

Realizăm campanii de conștientizare pe teme legate de violența de gen, discriminarea la locul de muncă și alte probleme relevante.

08

Colaborăm cu alte organizații, instituții și companii pentru a sprijini obiectivele campaniei și a crea sinergii în comunitate.

Ne implicăm în proiecte de conștientizare a problemelor legate de mediu și sustenabilitate, evidențiind rolul important pe care femeile îl au în aceste domenii.

Prin implicarea tinerelor femei în politică, acestea pot contribui la o societate mai prosperă și mai bine reprezentată. Împreună, suntem hotărâte să contribuim la crearea unei societăți mai echitabile în care femeile sunt recunoscute și valorizate pentru contribuția lor la dezvoltarea societății.

WhatsApp Image 2023-03-18 at 12.22.09.jpeg

Dați putere femeilor!

"Dați putere femeilor!" este o campanie dedicată inspirării și mobilizării femeilor pentru a-și asuma un rol activ în politica și administrația societății. Prin evenimente motivate și resurse edificatoare, dorim să cultivăm curajul și determinarea în rândul femeilor, evidențiind importanța diversității în luarea deciziilor.

 

Folosind platforme sociale, webinarii și inițiative locale, ne propunem să subliniem succesele și contribuțiile remarcabile ale femeilor din politică, oferind modele de rol și ghidând tinerile generații. Încurajăm schimbul de idei și colaborarea prin crearea unei comunități puternice de femei unite în aspirația lor de a aduce schimbări pozitive.

 

Dorim să transformăm aspirațiile în acțiuni, construind o rețea solidă și durabilă de femei implicate în procesele politice și administrative. Să construim împreună un viitor în care vocile tuturor femeilor să fie auzite și respectate!

image00001 (2)_edited_edited.jpg

avem nevoie de sprijinul tau astazi!

bottom of page